เรื่องน่ารู้ในหมู่ลูกเสือ

ตอน : เครื่องหมายประจำตระกูล “เบเดน-โพว์เอลล์”

 

ออกแบบเมื่อ : 4 ธันวาคม 1922 

ประกาศใช้เมื่อ : 17 กันยายน 1929 เมื่อ

พลโท เซอร์ โรเบิร์ต สตีเฟนสัน สไมธ์ บาเดน-โพว์เอลล์ 

ได้รับพระราชทานเลื่อนฐานันดรศักดิ์ เป็น “บารอน”

ความหมายของเครื่องหมาย  

โล่ : แบ่งเป็น 4 ส่วน โดย

ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 4 เป็นรูปสิงโตผงาดสีแดง บนพื้นซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน สีทองและสีเงิน อยู่ระหว่างหอก 2 คม (เครื่องหมายสำหรับ “โพว์เอลล์”)

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นรูปสิงโตผงาดสีเงินประดับมงกุฎทอง มีดอกเฟอร์ เดอ ลีส์ สีน้ำเงินประจำ 4 ทิศโดยรอบสิงห์ มุมทั้ง 4 ประดับด้วย รูปกากบาท สีแดง (กาชาด) (เครื่องหมายสำหรับ “บาเดน”)  กลางโล่ เป็น มือแสดงรหัสลูกเสือ (ชู 3 นิ้ว) ภายในโล่ พื้นน้ำเงิน

หมายถึง : บี-พี ที่มีชีวิตที่โด่งดังทั้ง 2 ด้าน ด้านการทหารและด้านเยาวชน (ลูกเสือ)

ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 4 เป็นด้านการทหาร สิงโตผงาด สีแดง หมายถึง ชีวิตการรับราชการ     ทหารซึ่งกองทัพบกอังกฤษ ใช้สีเครื่องแบบ “สีแดง” สิงโต เป็นตัวแทนของวีรบุรุษสำหรับ บี-พี ได้รับการยอมรับเมื่อสามารถรักษาเมืองมัฟฟีคิงส์ไว้ได้ หอก 2 คม 2 คัน หมายถึงการผจญศึก ชนะศึก ในสมรภูมิต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามอัฟริกาใต้ ซึ่งต้องรบกับชาวพื้นเมือง (ซูลู) ที่ใช้หอกเป็นอาวุธ

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นด้านการเยาวชน (โดยเฉพาะการก่อตั้ง “ลูกเสือ”) สิงโตผงาดสีเงิน สวมมงกุฎทอง หมายถึง การได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวินโดยราชสำนัก พื้นเงินล้อมรอบด้วยดอก เฟอร์ เดอ ลีส์ 4 ดอกประจำ 4 ทิศ หมายถึงกิจการลูกเสือที่เติบโตกระจายไปทุกทิศทุกทาง กาชาดประจำ 4 มุม หมายถึงกิจการเยาวชนอาสาสมัครอื่นๆ ที่ บี-พี ให้การสนับสนุน  

ประกอบด้วย : ด้านซ้าย ครอบหมวกอัศวินสีเงิน มีสิงโตสีแดงยืนท่าพักผ่อนบนพื้นสาดคาดหมวกสีน้ำเงิน เท้าหน้าขวายกจับพลั่วประดับด้วยพู่ขนนกสีแดงทั้งซ้ายและขวา

                   ด้านขวา ครอบหมวกอัศวินสีดำประดับมงกุฎทอง มีสิงโตสีทองสรวมมงกุฎทอง นั่งบนพื้นสาดคาดหมวกสีน้ำเงิน เท้าหน้าทั้งสองยกจับด้ามหอกปลายหัก ประกอบเหนือยอดมงกุฎทองประดับด้วยพู่ขนนกสีแดงทั้งซ้ายและขวา

หมายถึง : บี-พี ที่มีชีวิตที่โด่งดังทั้ง 2 ด้าน ด้านการทหารและด้านเยาวชน (ลูกเสือ)

                   ครอบหมวกอัศวินสีเงิน หมายถึง ความรุ่งโรจน์ในการรับใช้ราชสำนัก

                   สิงโตสีแดงยืนท่าพักผ่อน หมายถึง บี-พี ที่ได้ขอลาออกจากชีวิตราชการทหาร แต่เท้าหน้าจับ “พลั่ว” หมายถึง การที่ต้องบุกเบิกกิจการด้านลูกเสือต่อ

                   ครอบหมวกอัศวินสีดำประดับมงกุฎทอง หมายถึง บี-พี ปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความรุ่งโรจน์ให้ราชสำนัก (การเป็นผู้นำทำให้ชนะศึกเหนือศัตรู)

                   เท้าหน้าทั้งสองยกจับด้ามหอกปลายหัก หมายถึง บี-พี ชนะศึกเหนือศัตรูจนได้รับการยกย่องเป็น วีรบุรุษ แห่งมัฟฟีคิงส์

                   ครอบหมวกอัศวินทั้งสองตั้งอยู่บนมงกุฎทอง หมายถึง ทั้งสองช่วงชีวิตของ บี-พี ที่ผ่านมาก่อนที่จะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์

ภาพประกอบ : ด้านซ้าย รูปนายทหารอังกฤษแต่งเครื่องแบบเต็มยศ “กรมทหารม้าฮุสซาร์ ที่ 13 และกรมทหารม้าฮุสซาร์ที่ 18” โดยแขนซ้ายยื่นมาประคองโล่แขนขวาถือดาบในท่าทำความเคารพยืนบนพื้นดินที่มีต้นไม้ออกดอก 2 พุ่ม

                   ด้านขวา รูปลูกเสือแต่งเครื่องแบบลูกเสืออังกฤษ (แรกจัดตั้ง) เต็มยศแขนขวายื่นมาประคองโล่ มือขวาถือพลองประดับธงหมู่ ยืนอยู่บนพื้นดินมีน้ำล้อมรอบ

หมายถึง : บี-พี ที่มีชีวิตที่โด่งดัง 2 ทั้งด้านการทหารและด้านเยาวชน (ลูกเสือ)

                   รูปนายทหาร แต่งเครื่องแบบเต็มยศกรมทหารม้าฮุสซาร์ ที่ 13 ซึ่ง บี-พี เคยประจำการและสร้างชื่อเสียงจากนายร้อยจนถึงนายพล

                  พื้นดินที่มีต้นไม้ออกดอก บนดินแดนเขตร้อนที่มีพรรณไม้ดอกมาก โดยพุ่มแรก ได้แก่ อินเดีย และพุ่มที่สอง ได้แก่ อัฟริกา

                 รูปลูกเสือ หมายถึง การก่อกำเนิดลูกเสือ โดยเครื่องแบบในระยะการก่อตั้งนั้น ปรับมาจาก กองกำลังเด็ก (Boy Brigades หรือ BB)

                   พื้นดินมีน้ำล้อมรอบ หมายถึง การก่อกำเนิดลูกเสือเสนาก่อน แล้วก่อตั้งลูกเสือสมุทรตามมา

คติประจำตระกูล : เขียนเป็นภาษาละติน บนแถบแพรสีแดง ว่า “Ar nyd yw pwyll pyd yw” หรือ “Where there is steadiness will be a Powell” หมายความว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ยังคงเป็น โพว์เอลล์

 

ค้นคว้าและบรรยายภาพ โดย : นายนิธิดล  วงศ์ศิริกุล L.T., M.Ed., M.B.A.

โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก Robert Noel, College of Arms , London .

 

ที่มา :       หนังสืออักขรานุกรมขุนนาง และผู้ดำรงตำแหน่งบารอน

                Burke’s Peerage & Baronetage   

 

        Since : Nov 22, 2005 
         Last update : May 21 , 2006
         Brought update by : THAI Thip Group
         Design , HTML by :Tosawat  tripak